NŐI TAGOZAT OLDALAI

Női konferencia Budapesten

A 2016. január 30-ai, budapesti konferenciát Szalainé Kazuska Mária nyitotta meg, és köszöntötte a megjelenteket.

Kordás László a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke üdvözölte a konferencia résztvevőit, méltatta a munkát vállaló nők helyzetét a mai társadalmi és szakszervezeti viszonyok között.
Hercegh Mária, a MASZSZ Női Tagozatának vezetője kortörténeti kisfilm áttekintésével mutatta be az emberiség jogtörténeti fejlődését, az alapvető emberi jogok  kialakulását a római kortól napjainkig. Külön kitért a nőket is érintő jogok kialakulására, valamint arra, hogy a nőket még ma is hátrányok érik annak ellenére, hogy a nemek egyenjogúsága deklarált.

Bemutatta, hogy az ENSZ Alapokmánya mintegy 30 pontban foglalja össze az egyén alapvetőjogait. A konferencia betekintett a munkavilágában alkalmazott esélyegyenlőségről, az egyenlőbánásmód követelményeinek megsértéséről, a munkahelyi zaklatásról, egyenlő értékű munkáért egyenlő bérezés elvének elfogadhatatlan megsértéséről láthattak példákat. A konferencia résztvevői megtapasztalhatták, annak ellenére, hogy Európai Unió Alapokmánya előírja és garantálja az alapvető jogokat, azok rendszeresen sérülnek.
Magyarország Alaptörvénye az alapvető jogok tekintetében nem felel meg az EU alapkövetelményeinek, erre jó példa, hogy kimaradt belőle az egyenlő értékű munkáért, egyenlőbér elve.

Második napirendi pontban dr. Szatmári Éva az Egyenlő Bánásmód Hatóság referense az Esélyegyenlőség, és a nő az Egyenlő Bánásmód törvény tükrében mutatta be a törvényi előírásokat és a hozzájuk érkező egyének panaszait a munkáltatóknál előforduló esetekről. Elmondta, hogy a Munka Törvénykönyve nem rendezi ezen jogszabályt megnyugtatóan, bár kimondja, hogy a munkaviszonnyal, a munka díjazással kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét be kell tartani. Magyarországon a férfi és a női munkavállalók között általánosságban elmondható, hogy 1/3 különbség van a férfiak javára.

A panelban a Tóth Éva a Vegyész Szakszervezet tisztségviselője, Szabóné Hajas Mária, a Dreher sörgyár tisztségviselője és dr. Kotter József a Vasutasok Szakszervezetének alelnöke foglaltak helyet.

A panel résztvevői a vállalati és munkahelyi tapasztalataikat az esélyegyenlőség az egyenlőbánásmód megsértésével kapcsolatba megtapasztalt eseteket és sikeres érdekvédelmi akciókat mondták el. Továbbá megosztották a tapasztalataikat a munkahelyi zaklatás előfordulásairól. A résztvevők elmondták, rendszeresen előfordult munkahelyi zaklatás, diszkrimináció, sztereotípiák jelen vannak az egyének megítélésében.
a VSZ alelnöke a MÁV csoportnál előfordult esetekkel „szórakoztatta” a konferencia résztvevőit. Javasolta, hogy a munkáltatóknál a tárgyalások során kerüljenek bele a Kollektív Szerződésbe a zaklatás, egyenlőbánásmód, esélyegyenlőség elveinek alkalmazásai. Lehetőség szerint az Ágazati KSZ-k kiterjesztésével fokozódjon a nyomás a munkáltatókon. Ezáltal a munkáltatóknak is komolyabban kell foglalkozniuk ezen törvényi előírásokkal.

A konferencia utolsó részében a Szövetségi nőpolitika a múltbani eseményeiről és a jövőbeni feladatairól adott tájékoztatás Hercegh Mária előadásában.
A múltból tanulni kell és felhasználni a jövő építéséhez azokat a tényezőket, amelyek előre viszik a jelen felgyorsult munka világában a munkavállalók megbecsülését, erkölcsi, anyagi vonatkozásban is.

Boros Ákosné

Esély, egyenlőség, esélyegyenlőség

Női konferencia, Budapesten

Magyarországon a munka törvénykönyve számos olyan paragrafust tartalmaz, amely nem segíti, de egyértelműen hátrányba hozza a gyermeket vállaló és nevelő munkavállalókat. Nem teremt esélyt, nem segíti a gyerekvállalás terheinek viselését, nem tolerálja munka és a magánélet együttes megélését, több helyen még nemzetközi egyezményekbe is ütközik. Azt tapasztaltuk, hogy az érdekvédelmet a témák pontos értelmezése a munkánkat segítő szabályrendszerek nem pontos ismerete is akadályozza. A Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozata elhatározta, hogy 2016. a nők tudást átadó és megszervező éve legyen. Az év elején elkezdett konferencia sorozat január 28-án elérkezett Budapestre, ahol számos szakma képviselői hallgattak meg előadásokat, pódiumbeszélgetéseket „A női foglalkoztatást nehezítő és gátló foglalkoztatási szabályokról. A munkavállaló nők helyzetéről.”.

Read more: Esély, egyenlőség, esélyegyenlőség

A nők esélye -- konferencia

Női Konferencia 2016. január 25.
Jó volt ma NŐNEK lenni Szombathelyen!

Egy érdekes és szakmailag nagyon izgalmas konferenciát szervezett Hercegh Mária a MaSZSZ Női Tagozat elnöke és a Friedrich Ebert Stifftung (FES) a Nők esélyeiről és az egyenlő bánásmód eljárási és hasznos szabályairól a Magyar Szakszervezeti Szövetség a Vas megyei Képviseletének székházában, Szombathelyen. A rendezvényre alapszervezeti titkárok (általában férfiak) nagyon szép számban jelentkeztek nők is, így elég szűkösen fértünk el az oktató teremben. A Konferencia fő szervezője Fritz Péterné (VSZ) volt, aki a bevezetője után átadta a vezérfonalat Hercegh Máriának, hogy szője tovább.
Hercegh Mária előadása során rámutatott, feltárta és értékelte a női munkavállalókat érintő jelenlegi országos helyzetet. A szokásokon és előítéleteken túl rávilágított még a törvényeink furcsa ellentmondására is. „A női munkavállalók jelenlegi helyzetét igyekezzünk másképp kezelni a munkahelyen és a magánéletben, valamint próbáljuk meg lebontani azokat a falakat, amik még jelenleg is terhelik a női munkavállalókkal szembeni látásmódunkat, mert nekünk, férfiaknak sem mindegy hogy feleségeinkkel, lányainkkal és barátnőinkkel hogyan bánnak” – mondta Hercegh Mária.
A törvényeink melyek elősegítik a női munkavállalók esélyeinek egyenlő megteremtését az EU is fontosnak tartja, melyet elvárt és el is vár hazánktól. Fontos, hogy hiánytalanul érvényesítse azokat. Ezen törvények ismeretéről gyakorlati életéről tartott előadást dr. Jójárt Ágnes EBH referens.
A konferencia panel programját három aktív – cégnél tevékenykedő - tisztségviselő tapasztalatai határozták meg. Albert Éva, Fritz Péterné és Vajda László részletesen szóltak saját munkahelyükön tapasztalható problémákról, lehetőségekről, és ami azért pozitívan hatott néhány sikeres eredményről. Öröm volt látni, hogy a jelenlévők is aktivizálták magukat és hozzászóltak a panel programhoz. A jelenlévő tisztségviselők és szakszervezeti tagok - neműktől függetlenül - sajátos élet helyzeteikkel gazdagították munkánkat.
A konferencia záró előadását Hercegh Mária tartotta, amelyen nagyon komoly és felelősségteljes hangot ütött meg a jövő kihívásait illetően. Jó volt látni és hallani, hogy ilyen harcos és elszánt hölgynek vannak megoldási és előremutató javaslatai a nehezen mozduló érdekvédelmi vonal számára.
Köszönjük ezt a remek napot. Sok információt és tanulságot vittünk magunkkal a munkahelyünkre, ahol remélem mindenki a cél érdekében a legjobbat képes majd kihozni belőle.

Kovács László
Alapszervezeti titkár HVDSZ 2000
TÁVHŐ Szombathely

Mindannyiunk érdeke

„2016. a nők tudást átadó és megszerző éve legyen!”

A Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozata Győrben tartotta meg konferenciasorozatának soron következő állomását.

Read more: Mindannyiunk érdeke

Egyenlő bánásmódot a nőknek - Győrplusz TV

A munka világa jelenleg nem teremt esélyt, ma Magyarországon egy nő kevesebbet keres férfi kollégáinál, a Munka Törvénykönyve pedig több olyan paragrafust tartalmaz, ami nem segíti, hanem egyértelműen hátrányba hozza a gyermeket vállaló és nevelő munkavállalókat. Ezen változtatna a Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozata és a Nők a Holnapért Alapítvány, a partnerek egy konferencián fejtették ki, mit tennének a gyengébbik nem egyenjogúságáért. Az érdekvédők 2016 – ot a nők tudást átadó és önmegszervező évének kiáltották ki, amikor az érintettek közösen próbálnak tenni az egyenlő bánásmód érdekében.

Nőkonferenciák az országban

Lendületes munkával kezdte az új évet a MASZSZ Női Tagozata


2016. a nők tudását átadó és önmegszervező éve legyen – határozta el a Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozata a múlt évben. Ennek szellemében kezdték meg a munkát 2016-ban. Január 12-én, majd 13-án az országjáró körút első helyszínein, Nyíregyházán, valamint  Debrecenben tartottak nőkonferenciát kollégáink. 

Read more: Nőkonferenciák az országban


A Klubrádió nálunk is szól.
Kattints a képre!

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand
  • Egy esetleges karanténra vonatkozó pontos forgatókönyvet, a járvány elleni hatékony védelmet is kér a BKV-sofőrök számára a fővárosi közlekedési cégnél működő két szakszervezet. Az utasokkal való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében...


nemzetközi

ituc   etuc

kep5