NŐI TAGOZAT OLDALAI

Szakadék a nők és a férfiak bére között

Nemzetközi összehasonlításban a magyar nők vannak a legrosszabb helyzetben  

A férfiak és nők keresete közötti szakadék jelenségének és kezelésének témaköre több ok miatt is aktuális napjainkban, illetve olyan kérdés, amelyet a szociális partnereknek is napirendre kell tűzniük. Az egyik ok az, hogy a férfiak és nők keresete közötti különbség Magyarországon nem enyhül, hanem a legutóbbi rendelkezésre álló adataink szerint súlyosbodik.

Dr. Borbély Szilvia: Magyarország – a nők és férfiak bére közötti sokkoló szakadék
Nemzetközi összehasonlításban a magyar nők vannak a legrosszabb helyzetben

A férfiak és nők keresete közötti szakadék jelenségének és kezelésének témaköre több ok miatt is aktuális napjainkban, illetve olyan kérdés, amelyet a szociális partnereknek is napirendre kell tűzniük. Az egyik ok az, hogy a férfiak és nők keresete közötti különbség Magyarországon nem enyhül, hanem a legutóbbi rendelkezésre álló adataink szerint súlyosbodik.

Döbbenetes, hogy nemzetközi összehasonlításban a magyar nők vannak a legrosszabb helyzetben több szempontból is, a férfiak és nők keresete közötti különbség a nők rovására több szempontból is Magyarországon a legmagasabb, illetve dinamikusan nő. Így:
•    Az EU-ban 2012-2013-ban a közszektorban dolgozó nők és férfiak közötti bérdifferencia volt legmagasabb (24,4%, illetve 22,4%)!
•    Kimagasló az oktatásban dolgozó nők és férfiak kereseti rése: 2013-ban ez 36% volt és ezzel az legrosszabb helyet foglalhattuk el uniós összehasonlításban; 2009-2013 között ez a mutató duplájára emelkedett!
•    Az OECD tagországokban Magyarországon a legrosszabb az arány a felsőfokú végzettségű nők és férfiak keresetét illetően (2013-ban a nők a férfiak keresetének mindössze 59%-át kapták)!
•    A részmunkaidősöktől megtisztított bázison számított nemzetgazdasági szintű GPG is
a magyar nők esetében a legmagasabb az EU-ban!
Ezek az adatok – melyek forrása az Eurostat – olyanok, amelyek mindenféleképpen beavatkozást igényelnek, nem lehet szemet hunyni felettük.

A másik ok az, hogy az Európai Bizottság 2014 márciusában ajánlást fogalmazott meg a férfiak és nők egyenlő díjazása elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről, amit Magyarország sem hagyhat figyelmen kívül.  /A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2014. március 7.) a férfiak és nők egyenlő díjazása elvének az átláthatóság révén történő megerősítéséről (2014/124/EU)./

Az ajánlás külön is kiemeli ebben a szociális partnerek szerepét azzal, hogy a következőképpen fogalmaz: „A tagállamoknak ösztönözniük kell a magán- és állami munkáltatókat, valamint a szociális partnereket arra, hogy fogadjanak el a bérek összetételére és struktúrájára vonatkozó átláthatósági politikákat.” (2. pont). Bár a jelzett dokumentum úgynevezett ajánlás, azonban felszólítja a tagállamokat „A tagállamoknak intézkedéseket kell elfogadniuk a bérek átláthatóságának előmozdítására”. (2. pont).

A bérek átláthatóságának biztosítását szolgáló, ajánlott intézkedések között – amelyekből a tagállamoknak legalább egyet el kell fogadniuk – van olyan is, amelynek végrehajtása kimondottan a szociális partnerek hatókörébe tartozik. Eszerint „A tagállamoknak a szociális partnerek függetlenségének sérelme nélkül és a nemzeti joggal és gyakorlattal összhangban biztosítaniuk kell, hogy a kollektív tárgyalások megfelelő szintjén a felek megvitassák az egyenlő díjazás kérdését, ideértve a bérauditok kérdését is.” (6. pont)

A horizontális rendelkezések között is vannak a szociális partnerekre vonatkozóak. Egyebek mellett a szociális partnereknek is feladata a tudatosság növelése. Eszerint „A tagállamoknak az állami és magánvállalkozások és szervezetek, a szociális partnerek és a közvélemény körében erősíteniük kell a tudatosságot az egyenlő díjazás, az egyenlő értékű munka és az átláthatóság elvének előmozdítása, a nemek közötti bérszakadék okainak felszámolása és a béregyenlőtlenségek elemzését és értékelését segítő eszközök kialakítása érdekében.” (17. pont)

A szociális partnereknek, közöttük a szakszervezeteknek - e béranomáliák megszüntetésében elsősorban érdekelteknek – saját maguknak is ismerniük kell e kérdéskört, ahhoz, hogy küldetésüknek és az uniós ajánlásnak megfelelően érdemben fellépjenek.

A JUST/2013/Action Grants keretében az Amszterdami Egyetem Munkaügyi Kutatóintézete által vezetett „Innovatív eszközökkel a nők és férfiak keresete közötti különbség (Gender Pay Gap, GPG) ellen” című projekt egyebek mellett éppen ebben van a szociális partnerek segítségére.
Nyilatkozat, 15.25.

November huszonötödikén Nyilatkozat elfogadásával zárult a Magyar Szakszervezeti Szövetség Női Tagozat a "Nők elleni erőszak ellen" című konferenciája.

Read more: Nyilatkozat, 15.25.

A „Nők elleni erőszak kiküszöbölésének nemzetközi napja”

A MASZSZ Női Tagozata „Nulla tolerancia, a nők elleni erőszakkal szemben” tartott konferenciát ezen a napon.

Read more: A „Nők elleni erőszak kiküszöbölésének nemzetközi napja”

Sajtótájékoztató az ÁPB-ről

Együttműködés, vagy ellehetetlenülés

Megelégelték a szakszervezetek, hogy az ágazati párbeszéd bizottság munkáját végképp el akarja lehetetleníteni a kormány. Ezek a bizottságok a „munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseletei között a középszintű szociális párbeszéd fejlődését, e szervezetek érdekvédelmi és érdekképviseleti jogainak érvényesülését" szolgálják. Pontosabban szolgálnák, ha működésüket nem lehetetlenítenék el – erről beszélt a sajtó képviselőinek dr. Sáling József, az Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa munkavállalói oldalának ügyvivője, Székely Tamás, a vegyipari, Keleti Tamás a könnyűipari és Király András a Rehabilitációs, valamint a Településszolgáltatási Ágazati Párbeszéd Bizottság vezetője.

Read more: Sajtótájékoztató az ÁPB-ről

Szemben a szélsőségekkel

A Friedrich Ebert Alapítvány központja 2015. november 11-12-én szimpóziumot szervezett  „A szakszervezetek szerepe a jobboldali szélsőségekkel és a jobboldali populizmussal szemben: kihívások, esélyek és eszközök" címmel. A magyar szakszervezeti meghívottak között a Magyar Szakszervezeti Szövetség is képviselteti magát. Kordás László elnök vitaindító panelbeszélgetést tartott a régiónkra jellemző problémákról, felszámolásának lehetőségeiről.

Read more: Szemben a szélsőségekkel

100-16,3=83,7

Különbség, tétel  

Minden 100 forintból csak 83 forint 70 fillért kapnak meg a nők ugyanazért munkáért, mint férfi társaik. Fordítva sem fogadnánk el, így sem lehetne, pedig Európában ez a helyzet. A mai naptól, november másodikától az év végéig fizetés nélkül dolgoznak a hölgyek kontinensünkön - erre hívja fel a figyelmet az Európai Bizottság közleménye. 

Read more: 100-16,3=83,7


A Klubrádió nálunk is szól.
Kattints a képre!

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand
  • Egy esetleges karanténra vonatkozó pontos forgatókönyvet, a járvány elleni hatékony védelmet is kér a BKV-sofőrök számára a fővárosi közlekedési cégnél működő két szakszervezet. Az utasokkal való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében...


nemzetközi

ituc   etuc

kep5