ACHS dokumentum

Dokumentumot fogadott el a Munkavédelmi Tanácsadó Bizottság (ACHS)

Szeptember 24-én ülésezett az európai bizottság mellett működő tripartit munkavédelmi tanácsadó bizottság (ACHS) plenáris ülése. Ezen, konszenzusos dokumentumot fogadtak el a 24 munkavédelmi EU direktíva értékéléséről. Ezzel egy két éves munka első fázisának végére került pont.

A tanácsadó bizottság által felállított, az értékelést végző konzorcium (COWI) munkáját támogató és monitorozó tripartit munkacsoport (amelynek tagja voltam) több mint 2400 oldalas anyagot készített - egy általános értékelést, tagállami országértékeléseket és a 24 direktívát illető egyenkénti értékeléseket. Több körben és alkalommal volt szükség a COWI munkájának helyesbítésére, orientálásra, s esetenként a bizottság képviselőinek "kordában tartására" - ez utóbbi főleg az utolsó fázisban volt lényeges, amikor érezni véltük, hogy a politikai "megrendelés" más irányba vihette volna az értékelés minősítéseit (REFITT, jobb szabályozás...)
Mindenesetre tegnap a munkacsoport minden oldalról kiváló minősítést kapott.

A plenáris vitára már a csaknem teljes egészében egyetértéssel bíró tervezet került - ez a munkacsoport 2016. május/júniusi vitái során került megszövegezésre.

A vélemény fontos megállapításai:

- a keretdirektíva és a kapcsolódó 23 munkavédelmi direktíva átfogó joganyag, a munkavállalók védelmét szolgálja;
- koherens, és csak nagyon kevés átfedést tartalmaz, nincs szükség a struktúra megváltoztatására - ennek megtartása javasolt;
- ugyanakkor vannak lehetőségek bizonyos direktívák "áramvonalasabbá" tételére, azzal, hogy megmaradjon, vagy javuljon a munkavállalók lehetséges legjobb védelme;
- egyértelmű, hogy tagállami szinten a vonatkozó szabályozási rendszerek alapját a 24 direktíva képzi, s adja meg a keretet az EU-ban a munkavédelmi szabályozásnak;
-a tagállami transzpozíció során nem volt lényegi zavar; ez bizonyítja a munkavédelmi joganyag jó strukturáltságát, hasznosíthatóságát;
 - jónak ítélt a munkavállalók tájékoztatását és a prevenciós, védelmi szolgálatokat illető megfelelés, közepes és jó szintű a kockázatértékelés, mérsékelt a munkavállalók képzését és az egészségügyi felügyeletet illető megfelelés és változó a munkavállalókkal történő konzultáció helyzete.
- erős bizonyítékok támasztják alá, hogy figyelemreméltó hatása van a munkavállalók képviseletének a kockázatértékelést végző vállalkozásokat illetően, s még nagyobb hatásuk van az egyéb kulcs követelmények betartására;
- a munkavédelmi joganyag alkalmazására jelentős hatással van a jogérvényesítés kikényszerítésének, s még inkább a felügyelők munkájának, s az általuk nyújtott iránymutatásnak;
- a jogi követelmények fontos tényezőt jelentenek, de nem a legfontosabbat - ebben az EU joganyagnak komoly szerepe volt;
- Az elemzések rámutatnak, hogy a munkavédelmi hatások alapvetően a munkavállalók számára jelentenek elsődleges hasznot, míg a megfelelés költségei a vállalkozásokra hárulnak - de ez nem jelenti, hogy a munkavédelem ne lenne nyereséges a vállalkozásoknak. Általában elmondható, hogy a munkavédelem nyereséges a cégeknek.
 - meg kell fontolni, hogy jobb és konzisztensebb adatgyűjtési rendszerekre van szükség mind tagállami, mind EU szinten, a mi jobban tükrözi az okokat, segítve a kockázatok megfelelő feltárását és a kockázatmegelőzési stratégiákat, figyelembe véve ennek lehetséges költségeit is;
- kiemelt jövőbeli kockázatként jelöli meg a vázizomrendszeri megbetegedéseket (MSD), a pszichoszociális kockázatokat, és az öregedő munkavállalói kört - ezeket illetően szükséges a lehetséges lépések értékelése,
- a jogérvényesítést, megfeleltetést különösen a KKV-ék körében tartja feladatnak a bizottságot érintően is;
- innovatív módokat kell találni a KKV-ék elérésehez - pl. OIRA - és azt, hogy a direktívák alapvető követelményei a KKV-ék számára jobban elérhetők legyenek, s nem a kivételek rendszerét kell alkalmazni, mivel ez utóbbi csak rontaná egyes munkavállalók munkavédelmi szintjét;
- a munkavédelmi menedzsment rendszert annak egész ciklusában kell konzisztensen kezelni, a megelőzés általános elveinek alkalmazásával;
- bármely, a munkavédelmi joganyagot illető specifikus javaslat esetében figyelembe kell venni a tripartit munkavédelmi tanácsadó bizottság (ACHS) véleményét és az EU alapszerződésben rögzítettek szerinti módon a szociális partnerek hozzájárulását.

Az elfogadott vélemény tükrözi a tanácsadó bizottság, az európai munkavédelmi ügynökség (EU-OSHA) tripartit irányító testületének, a munkavédelmi főfelügyelők uniós szintű testületének (SLIC) és az európai parlament egyöntetű álláspontjait: a közösségi munkavédelmi joganyag jól szolgálja a munkavállalók védelmét, hasznos az egészségesen működő vállalkozások számára és uniós alapjog érvényesítését teszi lehetővé! A munkavállalói a továbbiakban is hangsúlyosan kívánja megjeleníteni véleményét - ennek első terepe az  Európai Szakszervezeti Szövetség szeptember 29-én kezdődő kongresszusa, ahol Juncker bizottsági elnök, Thyssen foglalkoztatási biztos, Schulz, az EP elnöke és a soros EU elnök, Luxemburg vezetői is jelen lesznek.

A tanácsadó bizottság három oldalának képviselői felhívták az európai bizottságot, hogy a következő lépésekről mielőbb és érdemben konzultáljon a joganyag jövőjét illető lehetséges lépésekről.

Michel Servoz foglalkoztatási, szociális főigazgató bejelentette, hogy a következő lépésként a luxemburgi munkavédelmi részleg (unit) kidolgozza az online nyilvános konzultáció  kérdéssorát, s ez várhatóan novemberben indulhat. Nem kaptam választ, hogy kérdőív az EU minden hivatalos nyelvén elérhető lesz-e (ez a 2014-2020 munkavédelmi stratégia konzultáció; illetve javaslatomra, hogy a kérdések összeállítása során a három oldal véleménye is kerüljön figyelembe vételre, sem kaptam egyértelmű ígéretet.

A konzultációról megjelenését követően a munkavédelmi bizottságban kell majd konzultálni.

Mindezek után az európai bizottságban beindul a csaknem egy éves belső anyagkészítés, egyeztetés, a hatásokat véleményező testület, s majd 2016 végére várható a végleges vélemény, javaslat a tanács számára - hogy akkor mi is legyen az uniós munkavédelmi joganyag sorsa. Nagyon fontos tényező lesz a tagállamok kormányainak hozzáállása, véleménye - ezzel akár a VKF-ben, az OKÉT-ben, de az NGTT-ben is lehetne foglalkozni. A korábbi kapcsolatok alapján fontos lesz ez Európai Parlament magyar képviselőinek tájékoztatása, érvekkel való ellátása.

Mindeközben az október 27-én megjelenő európai bizottsági 2016-os munkaterv várhatóan tartalmazza majd a rákkeltő anyagokra vonatkozó direktíva (2004/37/EC) felülvizsgálatának kérdését - a 2016 első félévi holland EU elnökség ezt prioritásként fogja kezelni. Javaslatomra, e kérdésben a munkavállalói oldalon készítünk egy felmérést, hogy a tagállamokban mi a  helyzet, s milyen hozzáállás várható a tripartit szereplők részéről - ezt az ACHS-ben közzé tesszük majd; várhatóan november végén.

György Károly
a tanácsadó bizottság tagja

*

Az elfogadott vélemény eredeti szövege:

The Advisory Committee on Safety and Health at Work

 

Opinion

 

on the report by COWI et al on the Evaluation of the

Practical Implementation of the EU Occupational Safety and Health (OSH) Directives in EU Member States

 

Doc.1674-EN (2015)

 

Adopted on 24/09/2015

 

The Advisory Committee on Safety and Health at Work,

 

Having regard to:

 • The mandate of Working Party ‘Evaluation of OSH Directives’.
 • The report by COWI et al on the evaluation of the practical implementation of the EU occupational safety and health directives in EU member states.

 

ADOPTS THE FOLLOWING OPINION

 

 

The Advisory Committee, in relation to the findings of the contractors’ evaluation report,

 • welcomes the evaluation exercise to check whether EU OSH legislation is well implemented and achieves its objectives of worker protection in an effective and efficient way;
 • welcomes the possibilities it has had to input to the work of the contractors throughout the drafting of their report, whilst pointing out that the timeframes in some cases did not allow for a full consultation;
 • notes the methodological challenges faced by the contractors, in particular regarding the lack of comparable data from different member states and the difficulty for national experts to manage their task in a very tight timeframe;
 • notes the work done by the contractors to develop (and document) the methodology in order to meet the evaluation challenges, through making use of different data sources and taking account of their quality;
 • calls on the Commission to consult it in an effective and timely manner in any follow-up work that it undertakes, while reserving its position on the outcome of the full ex-post evaluation pending the eventual Commission Communication and any specific proposals which the Commission may make in regard to the OSH acquis.

 

The Committee acknowledges the following conclusions of the contractors’ report:

 • The OSH acquis, comprising the Framework Directive and the 23 individual directives under evaluation, represents a comprehensive package of legislation aimed at securing the same minimum level of protection from work related health and safety risks for the workers of all EU Member States. (page 396, para 9.1)
 • Overall, the EU OSH acquis is coherent (page 369, para 8.1.4).  There are no contradictory provisions and very few overlaps between the OSH directives. (page 422, para 9.5.1). Furthermore, most of the few overlaps identified do not result in double regulation in practice” (page 422, para 9.5.1)The overall structure of the OSH acquis based on a Framework Directive and individual Directives covering specific occupational risks does not need to be changed (page 422, para 9.5.1). At the same time, analyzing the interlinkages of the Common Processes and Mechanisms (CPMs) across Directives, and thus their suitability to work in tandem, the evaluation found unsystematic inclusion of CPMs into the individual Directives. This has caused some confusion at enterprise level. (page 425, para 9.6.1)
 • While the Member States have chosen various models for their legal implementation of the Directives' requirements, there is no doubt that the Directives' requirements form the core of the national systems in one way or the other. The significance of the Directives in setting the scene for OSH regulation in the EU is therefore very high. (page 397, para 9.1)
  • Only very few discrepancies have been observed in the transposition of the OSH acquis … From this perspective, it can be concluded that the structure and general principles of the OSH acquis are well suited as a European framework to be transposed and implemented at national level. (page 401, para 9.2.1)
  • There is a good level of quantitative compliance with the CPMs of OSH information for workers and protective and preventive services; moderate to good compliance with performing risk assessments; moderate compliance with training of workers and health surveillance; and varied indications on compliance with worker consultation. (page 404, table 9.3)
  • Strong evidence suggests that employee representation has noticeable influence on the proportion of establishments performing risk assessments and an even more pronounced impact on other key requirements. (page 415, para 9.4.1)
  • Enforcement, and particularly the combined role of inspectors enforcing the legislation and providing guidance on implementation, is considered to have a significant influence on compliance with the OSH acquis. (page 415, para 9.4.1).
  • Legal requirements are an important factor (but certainly not the only one) influencing the compliance behaviour of establishments. This suggests that, by requiring the introduction of such requirements in all MSs, the Directives will have had an impact on compliance behaviour. (page 274, para 6.8.2). 
  • The analysis shows that benefits generated by the health and safety effects of the acquis primarily fall on the individual workers, while most of the compliance costs fall on enterprises. However, the results do not necessarily imply that OSH is not profitable for enterprises. While there is a paucity of CBA studies focusing on OSH legislation, several studies were identified that assess the profitability of OSH interventions at enterprise level. Although it is too simplistic to conclude that OSH always will be profitable,  a number of case studies showed  that OSH can indeed be profitable for enterprises (including SMEs). (page 419, para 9.4.2)

 

Regarding the specific recommendations made by the contractors, the Advisory Committee:

 • underlines the point that although there is a need for an update of some outdated Directives, or certain requirements in the Directives, as they do not take accountof the present technical situation, there is no need for a full recast of the occupational health and safety Directives system. The current structure of the acquis with a Framework Directive and individual directives should be maintained; (Recommendation cluster 1, 2.3)
  • underlines that there are some opportunities to streamline certain Directives and to better ensure the effectiveness of provisions and to manage complexities, while maintaining or increasing the existing levels of protection for workers; (Recommendations 1.2, 2.4, 2.5)

 

 • welcomes the recommendation that consideration should be given to developing better, more consistent data recording systems at national and EU level which better reflect causal factors and therefore assist in identifying risks and risk prevention strategies, while noting the practical difficulties and costs associated with these and emphasising that full use should be made of the data already being collected; (Recommendation 4.1)
 • underlines the recommendations concerning future risks, that consideration should be given to work-related MSDs, psychosocial risks and the aging worker population, with a view to clarifying any need for action and where action is deemed necessary, determining the most appropriate course such action should take to ensure the ongoing relevance of the entire OSH legislative acquis; (Recommendations 2.1, 2.2, 1.3)
  • underlines the recommendation to focus on better enforcement and compliance, whereby it is recommended that the Commission considers how efforts to ensure compliance can be further enhanced with particular focus on SMEs and micro-enterprises and also considering the need for risk based approaches; (Recommendations 3.1, 3.2, 3.3)
  • underlines the need to find new and innovative ways of reaching SMEs and micro- enterprises – for example tools such as OIRA, and exploring the approaches adopted in some MSs  to make the essential requirements of the Directives more accessible – rather than establishing exemptions for them, as this would lead to a lowering of the levels of protection for some workers;  (Recommendation 3.1)
  • agrees that the focus of OSH management should be on the full management cycle and the consistent application of the general principles of prevention and not just on certain processes or procedures; (Recommendation 3.3)
  • considers that any specific proposals  in regard to the OSH acquis should take account of the opinion of the tripartite ACSH and the contributions of social partners according to the provisions of the EU Treaty on social dialogue.

 


A Klubrádió nálunk is szól.
Kattints a képre!

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információk

Rendben

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azokat nem kell újra begépelnie, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

 • Egy esetleges karanténra vonatkozó pontos forgatókönyvet, a járvány elleni hatékony védelmet is kér a BKV-sofőrök számára a fővárosi közlekedési cégnél működő két szakszervezet. Az utasokkal való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében...


nemzetközi

ituc   etuc

kep5